Máy Lọc Nước

Results 1 - 5 of 5Show:     Items Per Page
 • may-loc-nuoc-den.jpg
  may-loc-nuoc-den.jpg
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  - Hệ thống lọc : 10 cấp
  - Công suất lọc : 10 ~ 15 lít/h
  - Màng lọc : 'TORAY' Nhật Bản
  - Van điện từ : 24V khóa an toàn
  - Đồng hồ áp : Có
  - Điện áp : 220V - 50Hz
  - Bơm tăng áp : 24V hút sâu 2m
  - Màu sắc : Họa...
  6.230.000 ₫
  6.230.000 ₫
  may-loc-nuoc-xanh.jpg
  may-loc-nuoc-xanh.jpg
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  - Hệ thống lọc : 10 cấp
  - Công suất lọc : 10 ~ 15 lít/h
  - Màng lọc : 'TORAY' Nhật Bản
  - Van điện từ : 24V khóa an toàn
  - Đồng hồ áp : Không
  - Điện áp : 220V - 50Hz
  - Bơm tăng áp : 24V hút sâu 2m
  - Màu sắc :...
  6.230.000 ₫
  6.230.000 ₫
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  - Hệ thống lọc : 10 cấp
  - Công suất lọc : 10 ~ 15 lít/h
  - Màng lọc : 'TORAY' Nhật Bản
  - Lõi lọc Nano Silver
  - Lõi Lọc HYDROGEN 3 in 1( cân bằng PH. Tạo ion âm ORP điện giải, làm giàu hydro)
  - Van điện từ : 24V khóa an...
  7.390.000 ₫
  7.390.000 ₫
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  - Hệ thống lọc : 10 cấp
  - Công suất lọc : 10 ~ 15 lít/h
  - Màng lọc : 'TORAY' Nhật Bản
  - Van điện từ : 24V khóa an toàn
  - Đồng hồ áp : Có
  - Điện áp : 220V - 50Hz
  - Bơm tăng áp : 24V hút sâu 2m
  - 2 vòi nóng...
  8.590.000 ₫
  8.590.000 ₫
  Đánh giá: Chưa có đánh giá
  - Hệ thống lọc : 10 cấp
  - Công suất lọc : 10 ~ 15 lít/h
  - Màng lọc : 'TORAY' Nhật Bản
  - Van điện từ : 24V khóa an toàn
  - Đồng hồ áp : Có
  - Điện áp : 220V - 50Hz
  - Bơm tăng áp : 24V hút sâu 2m
  - 2 vòi nóng...
  8.590.000 ₫
  8.590.000 ₫
Results 1 - 5 of 5Show:     Items Per Page