Mixer Bàn Suyang MX-804

- Công suất : 15W
- 8 Channels Input - Echo Digital - 8 cần EQ
mixer-ban-mx-804s.jpg