Main Power Voxtel Y 8.2

Dùng cho Dàn Karaoke chuyên nghiệp và cho Dàn Karaoke gia đình cao cấp
main-power-voxtel-y8.jpg