Main Power PS-6800

Công suất: 6800W/4 Ohm x 2CH
Sử dụng 48 sò công suất Lớn TOSHIBA
Biến áp 25A x 2 và 16 tụ nguồn 10.000µF/80V
main-power-suyang-ps-6800.jpg