Main Power MT-2400

Công suất: 2.400W/4 Ohm x 2 CH
Điện áp: AC 220V/50-60Hz
Dãi tần: 20Hz – 20KHz
Độ méo: 0,5%
Sử dụng 32 sò TOSHIBA
Biến áp 20A x 2 và 12 tụ nguồn 10.000µF/80V
main-power-suyang-mt-2400.jpg