Main Power 2U Voxtel Z-6.2

Dùng cho Dàn Karaoke chuyên nghiệp và cho Dàn Karaoke gia đình cao cấp
main-power-voxtel-z6.2.jpg