Equalizer Voxtel EQ-215

- 30 cần cần chỉnh EQ
- Công suất: 5W
eq-voxtel-eq-215.jpg