Equalizer Suyang MX-1231

- 72 cần chỉnh EQ
- Công suất : 10W
- Jack 6 li - Canon
eq-mx-1231.jpg