Midi Karaoke MD-612

- Mắt đọc SANYO không kén đĩa
- Hát với ngôi sao
- Kết nối USB
- Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc nét.
md612.jpg