Midi Karaoke MD-3600S

- Mắt đọc SANYO không kén đĩa
- Hát với ngôi sao
- Kết nối USB , ngõ ra chấm điểm
- Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc nét.
md3600.jpg