Main Power 2U Voxtel Hi-250

Dùng cho Dàn Karaoke chuyên nghiệp và cho Dàn Karaoke gia đình cao cấp
main-power-suyang-hi-250.jpg