Equalizer Voxtel EQ-231

- 60 cần cần chỉnh EQ
- Công suất: 5W
eq-231.jpg